رولبرینگ (رولربیرینگ) کروی (بشکه ای) کف گرد برند SKF

رولبرینگ (رولربیرینگ) کروی (بشکه ای) کف گرد برند SKF

رولبرینگ (رولربیرینگ) کروی (بشکه ای) کف گرد برند SKF
SPHERICAL ROLLER THRUST BEARING